Zašto prirodni plin? >>>

U ukupnoj bilanci svjetske energije, plin je do današnjeg dana dostigao udio od 25 % a oèekujemo da æe taj trend i dalje rasti. Gledajuæi u buduænost, možemo predvidjeti pojavu jedne ekonomije u kojoj se rastuæe potrebe za energijom susreæu upravo kroz plin. Postoje mnogi faktori koji govore u prilog kontinuiranom korištenju plina:

1. Plin je dostupan u obilnim kolièinama

2. Cijena koja tvori infrastrukturu plinske ekonomije smanjuje se kroz kontinuirana tehnološka unapreðenja i tako se stalno poveæava konkurentnost plina na tržištu.

3. Prirodni plin je najèišæi od svih fosilnih izvora energije.