Plin: Kako se zaštititi od nesreće? >>>

Ponukani učestalim nesrećama i problemima s istjecanjem plina, donosimo vam kratak pregled najvažnijih stvari koje trebate znati o plinu: osnovne karakteristike, mjere za prevenciju nesreće, kao i popis ponašanja u slučaju istjecanja plina ili požara izazvanog zapaljenjem plina.

U Hrvatskoj postoji pedesetak većih i manjih distributera plina. Na većini distributivnih područja u uporabi je prirodni plin, dok je na nekim distributivnim područjima (Rijeka i Pula) u uporabi gradski plin.

JESTE LI ZNALI: u slučaju istjecanja plina, trebate širom otvoriti prozore i vrata te napraviti propuh. Međutim, u slučaju požara uzrokovanog plinom – NE SMIJETE otvarati prozore i vrata.

Osnovna razlika između prirodnog i gradskog plina je ta da je gradski plin eksplozivniji i otrovniji (zbog sastojka otrovnog ugljičnog monoksida), što ga čini puno opasnijim od prirodnog plina. Što se tiče same uporabe, nema velikih razlika.

Pri pravilnoj uporabi naprava na prirodni plin nema nikakvih opasnosti po čovjeka. No nepravilnim radom plinskih naprava, dimnjaka ili sustava dovoda zraka za izgaranje može doći do gušenja, trovanja ili eksplozije.

Gušenje nastaje smanjenjem koncentracije kisika u zraku, odnosno povećanjem koncentracije prirodnog plina. Pri manjim koncentracijama nema nikakve opasnosti za ljudsko zdravlje.

Trovanje može nastati indirektno, iako sam prirodni plin nije otrovan.

Naime, pri nepravilnom izgaranju u dimnim plinovima, nastalima izgaranjem prirodnog plina, javlja se ugljični monoksid (CO), koji je vrlo otrovan. Koncentracija ugljičnog monoksida od 0,2 posto u zraku uzrokuje smrt u roku od dva sata . Nepravilno izgaranje prvenstveno je posljedica nestručnog servisiranja plinskih naprava.

Eksplozija može nastati ukoliko se stvori koncentracija od 5 do 15 posto prirodnog plina u smjesi sa zrakom te uz postojanje otvorenog plamena, iskre ili užarenog predmeta - kao inicijatora paljenja.

Upute u slučaju izlaza plina:

Ako osjetite miris plina u zgradi, ne koristite električne prekidače, utičnice, zvonca, telefone ni druge govorne naprave u kući! Zatvorite zapor plinomjera ili glavni zapor.

Širom otvorite vrata i prozore, napravite propuh, izbjegavajte prostorije u kojima se pojavio miris plina! Upozorite i druge stanare kuće, ali im ne zvonite, nego pokucajte te napustite zgradu! Obavijestite dežurnu službu distributera plina.

Prirodni plin je energent bez boje, okusa i mirisa. Nije otrovan, lakši je od zraka i izgara plavim plamenom. Zapaljiv je i eksplozivan. Prije nego što uđe u distributivni sustav plinu se dodaje kemijsko sredstvo (odorans) jakog i karakterističnog mirisa, kako bi se u slučaju propusnosti osjetio

1) Izlaz plina u blizini nekog plinskog trošila

- zatvoriti ventil ispred toga trošila

- ne prilaziti nikakvim otvorenim plamenom ili cigaretom, niti paliti ili gasiti električnu rasvjetu. Dobro prozračiti

- ako se plin i dalje osjeća, znači da plin izlazi prije tog ventila, pa odmah treba nazvati dežurnu službu distributera plina i pričekati dolazak dežurne ekipe

- ako se poslije zatvaranja ventila ispred trošila miris plina ne bude više osjećao, znači da plin izlazi iz tehnički neispravnog trošila i treba odmah pozvati ovlaštenog plino-servisera da to prekontrolira

2) Izlaz plina u blizini fasadnog ormarića

- odmah nazvati dežurnu službu distributera plina i pričekati dolazak dežurne ekipe

- ne prilaziti nikakvim otvorenim plamenom ili cigaretom

- osigurati da nitko ne prilazi propusnom mjestu do dolaska dežurne ekipe

3) Izlaz plina na ulici

- odmah nazvati dežurnu službu distributera plina i pričekati dolazak dežurne ekipe

- ne prilaziti nikakvim otvorenim plamenom i osigurati da nitko ne prilazi propusnom mjestu do dolaska dežurne ekipe

- u slučaju veće havarije treba obavijestiti ostale službe (vatrogasce, policiju)

4) Izlaz plina iz plinske boce

- odmah obavijestiti PROPLIN d.o.o. Zagreb

- pokušati zatvoriti ventil na boci

- prostoriju dobro prozračiti

- ne prilaziti nikakvim otvorenim plamenom ili cigaretom, niti paliti ili gasiti električnu rasvjetu

5) Plinski požar

- odmah nazvati vatrogasce

- pokušati zatvoriti dovod plina zatvaranjem glavnog ventila

6) Gašenje požara u objektima

- osigurati prekid dobave plina u ugroženi prostor zatvaranjem zapora

- požarnim aparatima na suhi prah početi gasiti požar (ili priručnim sredstvima, ako ista zadovoljavaju zahtjeve o gašenju požara te vrste)

VAŽNO!!! ZABRANJENO JE GAŠENJE POŽARA PRIJE ZATVARANJA ZAPORA ISPRED MJESTA PROPUŠTANJA PLINA!

- spriječiti dotok zraka (ne otvarati prozore, vrata...)

- ukloniti moguće izvore novog zapaljenja i požara

- obvezno obavijestiti distributera plina, MUP i vatrogasce

Kako biste spriječili da uopće dođete u ovakve situacije, nužno je poštovati osnovna pravila :

a) Redoviti pregled plinskog aparata (jednom godišnje) povjerite ovlaštenom serviseru.

b) U slučaju kvara plinskog aparata ili oštećenja cijevne instalacije zatražite pomoć ovlaštenog servisera ili plino-servisera.

c) Vaša je obaveza da plinomjer uvijek bude pristupačan za očitavanje ili zamjenu te da postavljene plombe ostanu neoštećene. Svaki kvar ili oštećenje plinomjera odmah treba dojaviti nadležnim službama.

d) Prije bušenja zidova provjerite gdje su plinski cjevovodi da ih ne oštetite. Na cjevovode se ne smije ništa vješati. Korozija je izvor opasnosti za cjevovode pa ih treba zaštititi i po potrebi ih sami oličite.

e) Obavezno prijavite distributeru plina naknadnu ugradnju plinskog aparata ili preinake cijevne instalacije.

f) Obratite pozornost na izgled plinskog plamena (plamen treba biti oštre plavkaste boje, a ne žućkaste), zatim na tragove onečišćenja i promjenu boje na ili oko aparata, samogašenje aparata, pojavu neuobičajenih mirisa, oštećenje kontrolnih gumba te neuobičajene zvukove i pojave kod paljenja ili rada aparata. Ako plinski aparat pokazuje neki od navedenih nedostataka, treba ga isključiti i pozvati servisera.

g) Redovito kontrolirajte dimnjake, odnosno njihovo čišćenje povjerite ovlaštenom dimnjačaru.