Odorizacija >>>

Prirodni plin i veæina njegovih primjesa su bez boje, okusa i mirisa te se ne mogu zamjetiti ljudskim osjetilima. Pokazalo se u praksi da se takvi plinovi mogu osjetiti, ako im se doda odorant. Danas su uobièajeni odoranti na bazi sumpornih spojeva: merkaptani i sulfidi. Na našem distributivnom podruèju koristi se tetrahidrotiofen (THT) .

Odorizacija je u prvom redu mjera sigurnosti namjenjena za otkrivanje prisustva neizgorjelog plina u zatvorenim prostorima kao i na otvorenom. Odorizacija je pomogla puno puta u sprjeèavanju nezgoda i izbjegavanju katastrofa, ali ne može nadoknaditi sve ostale propuste u distribuciji plina.

Na našem distributivnom podruèju plin se odorira na odorizacijskim stanicama u Lugu Zaboèkom i Bedekovèini .