Autoplin kao pogonsko gorivo za vozila >>>
Autoplin kao pogonsko gorivo koristi se u svijetu veæ nekoliko desetaka godina. Svoj procvat imao je u naftnoj krizi sedamdesetih godina, a u bivšoj Jugoslaviji poèetkom osamdesetih koristi se sve više kao posljedica nedostatka benzina na tržištu (vožnja par — nepar).

U državama s poticajnim mjerama i razvijenom potrošnjom autoplin pored ekonomiènosti u eksploataciji, svoje mjesto nalazi kao izuzetno ekološki energent.

Na tržištu Republike Hrvatske autoplin u nekoliko zadnjih godina bilježi pad potrošnje, koja je rezultat pojave novih tipova vozila s manjom potrošnjom benzina i diesela, a isto tako i zbog nedostatka marketinških aktivnosti sudionika u tom poslu (prodavatelji autoplina, prodavatelji opreme, serviseri i drugi). Moguænost razvoja potrošnje u Republici Hrvatskoj ovisi o buduæem interesu navedenih sudionika i njihovih okupljanja na zajednièkom poslu.

Autoplin je smjesa propana i butana, najèešæe u omjeru 50:50, no u pojedinim europskim zemljama taj odnos se mijenja u korist propana. Uporaba autoplina kao pogonskog goriva za motorna vozila zasniva se na njegovim fizikalno — kemijskim osobinama, koje su u odnosu na benzin u mnogim elementima, daleko povoljnije: visok oktanski broj, lako isparavanje, lako stvaranje homogenih smjesa.

Daleko je povoljniji utjecaj autoplina na rad motora: potpuno sagorijevanje smjese plin — zrak u cilindrima motora ne dovodi do gubitka goriva u ispušnim plinovima, period izmjene ulja je duži, vijek trajanja motora se takoðer produžuje, smanjeni troškovi održavanja motora, dulji vijek katalizatora i druge prednosti.

U Republici Hrvatskoj poèetak razvoja autoplina kao pogonskog goriva poèeo je prije tridesetak godina. Vlasnici automobila bili su prepušteni sami sebi, jer korištenje autoplina nije bilo niti zabranjeno niti regulirano propisima, pa je velik broj vozaèa koristio boce za domaæinstvo kao rezervoare, ili sadržaj boca pretakao u plinske rezervoare.

To se dešavalo prvenstveno zbog niske cijene plina iz boca, a isto tako zbog malog i neodgovarajuæe smještenog broja autoplin punionica. Kasnije su se ukljuèili državni organi kroz donošenje novih propisa, koji reguliraju ugradnju ureðaja za autoplin u vozilo.

Ekonomiènost autoplina

Ekonomiènost autoplin zahvaljuje politici vlada u pojedinim državama da cjenovnom prihvatljivošæu stimulira razvoj djelatnosti, te kao rezultat dolazi manja potrošnja ostalih goriva, te osjetno manje zagaðenje okoline, posebno izraženo u gradovima.

U veæini europskih zemalja kao što su Italija, Nizozemska, Francuska, Velika Britanija i Poljska, koje potièu korištenje autoplina kao pogonskog goriva, cijena se kreæe od 45% do 60% cijene benzina. Pored toga uvode se još i dodatne porezne olakšice kod ugradnje ureðaja ili kroz djelomièni povrat poreza u tvrtkama koje imaju vozila na autoplin.

Nedavni porast cijena naftnih derivata na svjetskom tržištu, doveo je, èak i u zemljama koje nemaju spomenute poticaje, do procvata prodaje autoplina kao pogonskog goriva.

Cijena autoplina u Republici Hrvatskoj iznosi 3,05 kn po litri, što predstavlja 42,54 % cijene litre Eurodiesela, te 38,13% cijene litre benzina Eurosuper 95. Važno je napomenuti da za vozaèe vozila na plin postoje i neki dodatni troškovi kod registracije vozila, ali to i dalje ne umanjuje efekt povoljnosti cijene autoplina kao goriva.