Ovlašteni dimnjaèari >>>

Dimnjaèarska radnja vl. Ivan Hustiæ
PODRUÈJE
Opæina Krapinske Toplice
POŠTA I MJESTO:
ADRESA:
49218 Pregrada
Jurice Preleca 5
TELEFON:
MOBITEL:
049/376258
091/5261946
DIMO - SAN vl. Krunoslav Krivak
PODRUÈJE
Opæina Veliko Trgovišæe
Opæina Sveti Križ Zaèretje
Grad Zabok
POŠTA I MJESTO:
ADRESA:
49243 Oroslavje
Zelengajska 3
TELEFON:
MOBITEL:
049/285334
098/9042287
DIMO - KOM vl. Mirko Šivalec
PODRUÈJE
Opæina Maèe
POŠTA I MJESTO:
ADRESA:
49210 Zabok
49232 Radoboj
TELEFON:
MOBITEL:
049/350061
091/5609755
DIMO - SAN vl. Jadranko Horvat
PODRUÈJE
Opæina Bedekovèina
POŠTA I MJESTO:
ADRESA:
49221 Bedekovèina
Antuna Mihanoviæa 57
TELEFON:
MOBITEL:
049/214196
098/839524

CRLENI d.o.o.
PODRUÈJE
Grad Zabok
POŠTA I MJESTO:
ADRESA:
42000 Varaždin
I.Zajca 11
TELEFON:
MOBITEL:
049/214196
091/7658243
091/5028009
 
   
 
 
             
Sva prava pridrana | webmaster
Web izrada & dizajn:
100%.net