Registracija >>>

• Smjernice za suradnju izmeðu distributera plina i ugovorenih plinoinstalatera... pdf

• Prilog 1: Prijava o poèetku radova... pdf

Prilog 2: Dokumentacija potrebna za interni tehnièki pregled... pdf

Pravilnik o postupku dodjeljivanja uvjerenja za izvoðenje plinskih prikljuèaka... pdf

Pravilnik o postupku dodjeljivanja uvjerenja za izvoðenje instalacija mjerenog plina... pdf

 

 
   
 
             
Sva prava pridržana | webmaster
Web izrada & dizajn:
100%.net