Povijest
Distributivno podruèje
Djelatnosti
 
Djelatnosti >>>


 • graðenje, projektiranje, nadzor nad graðenjem
 • proizvodnja graðevinskih i drugih konstrukcija
 • proizvodnja proizvoda od metala
  osim strojeva i opreme
 • prerada drva, proizvodnja proizvoda od
  drva i pluta, osim namještaja
 • proizvodnja proizvoda od plastike za graðevinarstvo
 • proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
 • proizvodnja graðevinske stolarije od
  metala i PVC profila
 • proizvodnja karoserija za motorna vozila
  proizvodnja prikolica i poluprikolica
 • opskrba plinom (dobava i distribucija)
  distribucijskom mrežom
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovaèkog posredovanja na
  domaæem i inozemnom tržištu
 • održavanje i popravak motornih vozila
 • javni cestovni prijevoz putnika i tereta u
  domaæem i meðunarodnom prometu
 • poslovi praæenja kakvoæe zraka i emisija u zrak
 • servisiranje plinskih trošila, opreme i ureðaja
 • baždarenje plinskih brojila i regulacijske
  tehnike u vlastitoj baždarnici
 • održavanje sustava za distribuciju plina
 • kontrola i ispitivanje plinskog sustava
 • geodetsko premjeravanje

     

             
Sva prava pridržana | webmaster
Web izrada & dizajn:
100%.net